Våra tjänster  

Vi erbjuder skräddarsydd konsultverksamhet till bl.a aktörer inom vård- och omsorg men även inom skolverksamhet. 

Vi ger din vårdpersonal kunskaper om en god läkemedelsanvändning hos äldre. 

För dig som bedriver skolverksamhet erbjuder vi spännande föreläsningar så att de kan möta arbetet med livsviktig kunskap om äldre, läkemedel och omsorg.


 

Våra tjänster i korthet

 

  • Kvalitétssäkra din verksamhet genom ökade kunskaper till din personal
  • Utbilda blivande vårdpersonal
  • Hjälpa din verksamhet med sjuksköterskebemanning

 

För mer information om våra tjänster, tider och priser, kontakta oss.